GLETOLIN® G10

masë e brendshme dispersive, për glatim
Është mirë ta dini
gati për përdorim
gati për përdorim
Për përdorim të brendshëm
Për përdorim të brendshëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
E mundshme në paketim
25 kg

GLETOLIN G10 është një masë dispersive e gatshme për përdorim për rrafshimin e mureve dhe tavaneve në brendësi. Është i përshtatshëm për lëmimin e sipërfaqeve të brendshme të mureve të suvatuara fort, si dhe të pllakave të gipsit. GLETOLIN G10 karakterizohet nga bardhësi e jashtëzakonshme, aplikim i lehtë dhe lëmues. Sipërfaqet e sheshta që janë plotësisht të thata janë ideale për aplikimin e bojrave rezistente ndaj fshirjes së thatë.