GLETOLIN® M

masë për rrafshimin me makinë të mureve të brendshme
Është mirë ta dini
e bardhë polare
e bardhë polare
Për përdorim të brendshëm
Për përdorim të brendshëm
aplikohet me spërkatje
aplikohet me spërkatje
E mundshme në paketim
25 kg

GLETOLIN M është masë në trajtë pluhuri, e dedikuar për gletimin me makinë të sipërfaqeve të brendshme të mureve të suvatuara fortë dhe të pllakave gjips-kartoni. GLETOLIN M është jashtëzakonisht i bardhë, vihet dhe përpunohet leht. Sipërfaqet e rrafshuara, që janë plotësisht të thata, mund të ngjyrosen me të gjitha llojet e ngjyrave dispersive.