MAXICID®Standard

mjet për zhdukjen e myshqeve të mureve

MAXICID është mjet i begatuar me fungicide dhe algicide të veçanta. Përdoret për zhdukjen e myshqeve të murit në sipërfaqet e brendshme të mureve. Vepron ndaj llojeve më të përhapura të myshqeve të mureve, ndërkaq myshqet e gjelbra në mure, pas trajtimit me MAXICID e humbin plotësisht ngjyrën.

Artikuj të ngjashëm