MAXICLEANER® 1

mënjanues i njollave nga fugat dhe muret
Është mirë ta dini
Për përdorim të brendshëm
Për përdorim të brendshëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
E mundshme në paketim
0,5 L

MAXICLEANER 1 është mjet në sprej, i krijuar në bazë të elementeve aktivë të veçantë që mënjanojnë menjëherë  gjurmët e njollave nga fugat, muret, dyshemetë dhe në vendlidhjet e mbyllura në hapësira, përkatësisht lokale të lagështa. Përdoret në sipërfaqe të jashtme dhe të brendshme për mënjanimin e njollave të krijuara për shkak të lagështisë së shtuar.

Artikuj të ngjashëm