MAXIFIL®Fix

masë gjipsi për ngjitjen e pllakave gjips-kartoni

MAXIFIL Fix është material në trajtë pluhuri me bazë gipsi, me shtesë filli (kiti) dhe të aditivëve. Përdoret për ngjitjen e pllakave gips-kartoni. Është i thjeshtë për përdorim dhe produktiv, ngjitet mirë, dallohet për nga fortësia dhe koha e gjatë e përpunimit.