MAXIFIL® Joint Filler

fill për pllaka gjips-kartoni

MAXIFIL Joint Filler është material në trajtë pluhuri me bazë gjipsi, me shtesë filli dhe të aditivëve. Përdoret për mbushjen e vendlidhjeve të pllakave gips-kartoni, me HRAK gjysëmrrethor dhe me skaje AK të pjerrëta, me anën e shiritave (bandazh, zhami, letre). Është mjaft produktiv, ngjitet mirë, dallohet për nga fortësia dhe koha e gjatë e pëpunimit. Mund të përdoret për mbushjen e pjesëve të dëmtuara dhe shafave për përforcimin e pllakave GJK, si dhe për ngjitjen e tyre, po që se bëhet fjalë për teknikën e ngjitjes me shtresë të hollë.