MAXIDECOR®Antica

Është mirë ta dini
Rezistent ndaj fshirjes me leckë të lagësht
Rezistent ndaj fshirjes me leckë të lagësht
gati për përdorim
gati për përdorim
Për përdorim të brendshëm
Për përdorim të brendshëm
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
ECO
ECO
E mundshme në paketim
1 L, 3 L

MAXIDECOR Antica është ngjyrë gjysëmtransparente efektive, e krijuar në bazë të dispersionit ujorë të lidhësve akrilikë, kitit (fillit), aditivëve dhe pigmenteve të veçantë dhe e fisnikëruar me perla akrilike. MAXIDECOR Antica është bojë që lahet me ujë, mundëson depërtueshmëri të mirë të avullit, është e padëmshme për njeriun dhe për mjedisin dhe është i thjeshtë për lyerje. Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të brendshme të mureve, tek të cilët është e nevojshme që të arrihet një pamje antike. Mund të nyancohet në sistemin MAXIMIX  sipas ton kartës MAXIDECOR Antica.