MAXIDECOR® ConcreteConcrete

malltarë dekorativ mineral
Është mirë ta dini
razredjenje vodom
5,0–5,5 L / 20 kg
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Rezistent ndaj fshirjes me leckë të lagësht
Rezistent ndaj fshirjes me leckë të lagësht
CE
CE
E mundshme në paketim
20 kg

MAXIDECOR Concrete është malltarë dekorativ i tipit të thatë, i dedikuar mbrojtës së sipërfaqeve minerale të brendshme dhe të jashtme. I krijuar me kujdes dhe shtojcave të zgjedhura me kujdes të mermerit, qimentos shumë kualitative të hirit, polimerëve dhe aditivëve, në mënyrë që të mundësohet arritja e efektit të betonit të ekspozuar. Karakterizohet shume nga ngjitja shumë e mirë në sipërfaqet minerale, avulllëshueshmëri e madhe, ujërezistueshmëri e madhe dhe rezistencë në ndikimet klimatike dhe rreze UV.