BETAKRIL®

bojë akrilike për beton
Është mirë ta dini
razredjenje vodom
max. 15%
Rezistent ndaj ndikimeve atmosferike
Rezistent ndaj ndikimeve atmosferike
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
E mundshme në paketim
0,65 L, 3 L, 5 L, 15 L

BETAKRIL është ngjyrë cilësore akrilike për beton. Ngjitet mirë në nënshtresë (bazë), është tejet rezistente ndaj ujit, siguron mblueshmëri të plotë, është e qëndrueshme ndaj ndikimeve atmosferike dhe rrezeve UV, mundëson depërtueshmëri të avullit dhe rezistencë alkalike. Përdoret për brojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme të betonit, si dhe tjegullave prej betoni për kulme (çati). Nuk i duron ngarkesat e larta mekanike dhe pjesërisht është rezistente ndaj ndikimit të acideve të holluara, bazave dhe kemikalieve të tjera. Prodhohet në 9 ngjyra themelore dhe si bazë për nyancimin në sistemin MAXIMIX.