MAXIFAS®

bojë akrilike për fasada
Është mirë ta dini
razredjenje vodom
max. 15%
Rezistent ndaj ndikimeve atmosferike
Rezistent ndaj ndikimeve atmosferike
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
E mundshme në paketim
0,65 L, 3 L, 5 L, 15 L

MAXIFAS është ngjyrë për fasada e cilësisë së lartë, në bazë akrilatesh. Ngjitet mirë në nënshtresë (bazë), ka aftësi të shkëlqyer mbuluese dhe depërtueshmëri të avullit, është rezistente ndaj ujit dhe ndaj ndikimeve atmosiferike, si dhe ndaj rrezeve UV. Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme nga: betoni, llaçi i vazhduar, gazbetoni, asbest çimentoja etj. Nuk rekomandohet për lyerjen e sipërfaqeve me gëlqere dhe gëlqere-çimento që ende nuk janë karbonizuar, përkatësisht që janë gëlqerosur rishtas (së paku 28 ditë). Prodhohet në ngjyrë të bardhë dhe si bazë për nuancohet në sistemin MAXIMIX.