MAXIFAS®Micro Fiber

Bojë akrilike e mikro–armuar për fasada
Është mirë ta dini
razredjenje vodom
max. 10%
përveç kësaj i mbajtur nga algat dhe kërpudhat
përveç kësaj i mbajtur nga algat dhe kërpudhat
Rezistent ndaj ndikimeve atmosferike
Rezistent ndaj ndikimeve atmosferike
për përdorim të jashtëm
për përdorim të jashtëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
E mundshme në paketim
3 L, 5 L, 15 L

MAXIFAS Micro Fiber është bojë cilësore për fasada, me bazë lidhës akrilikë dhe me shtesë të aditivëve silikonikë, e armuar me fije sintetike dhe e pasuruar me fill kuarci që mundëson mbylljen e plasaritjeve gjatësore me gjërësi deri 0,3 mm dhe vënien e shtresave të trasha. Siguron mbrojtje shtesë nga algat dhe myku. Mundëson mbulueshmëri të shkëlqyer, depërtueshmëri të avullit, si dhe është rezistente ndaj ujit, ndaj ndikimeve atmosferike dhe ndaj rrezeve UV. Përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme nga: betoni, llaçi i vazhduar, gaz-betoni, azbest çimentoja etj. Ngjitet mirë në të gjitha nënshtresat  minerale, si dhe në shtresat e vjetra të forta ose në llaçet dekorative me bazë lidhësit akrilikë, silikatë dhe silikonikë. Nuk rekomandohet për lyerjen e sipërfaqeve të posa suvatuara nga gëlqerja dhe gëlqere-çimenotoja që ende nuk janë karbonizuar (min. 28 ditë). Prodhohet si bojë e bardhë dhe si bazë për nuancimin në sistemin MAXIMIX.