GLETOLIN® DS

masë për rrafshimin shtresëtrashë të sipëfraqeve të fasadave
Është mirë ta dini
CE
CE
razredjenje vodom
7 L / 25 kg
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
E mundshme në paketim
5 kg, 25 kg

GLETOLIN DS është një masë në trajtë pluhuri e krijuar në bazë të çimentos, fillit (kitit) dhe aditivëve të veçantë, e dedikuar për gletimin e sipërfaqeve të brendshme të mureve të suvatuar fort, andaj mund të vihet në shtresë të trashë. GLETOLIN DS është jashtëzakonisht e i bardhë, vihet dhe përpunohet leht. Sipërfaqet e rrafshuara, që janë plotësisht të thata, mund të ngjyrosen me të gjitha llojet e ngjyrave dispersive.

Artikuj të ngjashëm