GLETOLIN® S

masë për rrafshimin e sipërfaqeve të fasadave
Është mirë ta dini
CE
CE
razredjenje vodom
9 L / 25 kg
e bardhë polare
e bardhë polare
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
E mundshme në paketim
25 kg

GLETOLIN S është një masë në trajtë pluhuri e krijuar në bazë të çimentos, fillit (kitit) dhe aditivëve të veçantë, e dedikuar për gletimin e sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme të mureve të betonit të suvatuar fort. GLETOLIN S është jashtëzakonisht i bardhë, vihet dhe përpunohet leht. Sipërfaqet e rrafshuara, që janë plotësisht të thata, mund të ngjyrosen me të gjitha llojet e ngjyrave dispersive në enteriere, përkatësisht me ngjyra fasadash te sipërfaqet me fasadë.

Artikuj të ngjashëm