SAMOLIV®

masë për rrafshimin e dyshemeve të betonit në enterierë

SAMOLIV është një masë çimentoje vetëniveluese, e dedikuar për rrafshimin e dyshemeve të betonit në enterierë. Është i përshtatshëm për përdorim në lokalet me ngrohje nën dysheme, para se të vihen mbulesat e dyshmeve (dyshemet PVC, laminati, parketi, pllakat e qeramikës...). Pasi të forcohet, krijohet një shtresë e sheshtë dhe e lëmuar. Vihet shtresë e hollë me trashësi maksimale deri 8 mm. Nëse është e nevojshme një shtresë më e trashë, vihet një shtresë e re por vetëm pasi shtresa e mëhershme të jetë tharë. SAMOLIV nuk është parashikuar si shtresë përfundimtare nëpër të cilën mund të ecet.