HIDROMAX®Elastic

masë elastike 2K hidroizoluese me bazë polimer-çimento
Është mirë ta dini
CE
CE
produkt dy komponentësh
produkt dy komponentësh
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
E mundshme në paketim
15 (10 + 5) kg

HIDROMAX Elastic është masë 2K elastike në trajtë pluhuri e krijuar mbi bazën e çimentos dhe agregatëve të përzgjedhur në mënyrë të veçantë, i avancuar me polimerë rezistentë ndaj ujit dhe me polimerë që nuk lejojnë depërtueshmërinë e ujit si dhe me polimerë alkalikë rezistentë, e përforcuar me fibra dhe e fisnikëruar me aditivë të veçantë për hidroizolimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve të betonit.  Përbëhet nga komponenti i tharë A dhe nga komponenti i lëngët B, me bashkimin e të cilëve fitohet një masë brumore e cila vihet me brushë ose me shpatëz metalike për gletim. Është e përshtatshme për mbushjen e çarjeve, ngjitet shumë mire në sipërfaqet minerale, mund të vihet edhe në temperature të ulëta dhe në kushte lagështie. Përbëhet nga komponenti i tharë A dhe nga komponenti i lëngët B, me bashkimin e të cilëve fitohet një masë brumore e cila vihet me brushë ose me shpatëz metalike për gletim.