HIDROMAX®Plus

masë hidroizoluese 1K me bazë cementno-polimer
Është mirë ta dini
CE
CE
razredjenje vodom
3,2–3,5 L / 12 kg
E mundshme në paketim
12 kg

HIDROMAX Plus është masë 1K masa e krijuar mbi bazën e çimentos dhe agregatëve të përzgjedhur në mënyrë të veçantë, dhe e fisnikëruar me polimerë dhe aditivë të veçantë rezistentë ndaj ujit dhe që nuk lejojnë depërtimin e ujit. Pas përzjerjes me ujë fitohet një masë brumore e cila vihet me brushë ose me shpatëz metalike për gletim. Përdoret për mbrojtjen e objekteve nga shfaqja e lagështisë kapilare, nga depërtimi i ujit me presion si dhe në ato situata kur duhet të pengohet depërtueshmëria e ujit në rastet e presionit hidrostatik pozitiv të ujit. Rekomandohet për hidroizolimin e mureve nën sipërfaqe, të lokaleve në sipërfaqe të tokës dhe të bodrumeve, shiritave të themeleve, rezervoarëve të ujit.