KERAMOL® Elastic

ngjitës shumë elastik për ngjitjen e pllakave të qeramikës
Është mirë ta dini
C2TES1
C2TES1
CE
CE
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
razredjenje vodom
7 L / 25 kg
E mundshme në paketim
25 kg

KERAMOL Elastik është lloj i ngjitësit të thatë ndërtimor, i krijuar në bazë të lidhësve hidraulikë, polimerëve dhe aditivëve sintetik. E duron temperaturën prej –20 °C deri +70 °C. Përdoret para së gjithash për punimet e jashtme si dhe për ngjitjen në sipërfaqe problematike, siç janë: pllakat e vjetra të qeramikës, elementet e gjips-kartonit, dyshmetë në objekte me ngrohje nën dyshme etj.