MAXIKRIL®Ceramic

astar special për sipërfaqe problematike
Është mirë ta dini
razredjenje vodom
1 : 3
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
ECO
ECO
E mundshme në paketim
1 L, 5 L, 18 L

MAXIKRIL Ceramic është astar akrilik i dedikuar për imprenjimin e sipërfaqeve problematike absorbuese dhe jo absorbuese (pllaka të glazuara, beton, gurë, tarracë, gips-pllaka, elemente gazbetoni, llaç gipsi, gëlqereje dhe çimentoje për vënie me makinë), e para se të vihen ngjitësi dhe masa për rrafshim. MAXIKRIL Ceramic vihet lehtë, thahet shpejt dhe imprenjohet shumë mirë në nënshtresë, dallohet me rezistencë të lartë ndaj ujit dhe me lidhshmëri të mirë. Sipërfaqet e lyera janë të njëjta, ngjyrosen në mënyrë të barabartë, dallohen me thithshmëri më të vogël dhe e përmirësojnë lidhshmërinë e ngjitësit. MAXIKRIL Ceramic nuk përdoret si astar për ngjyra dhe llaç dekorativ.