MAXIKRIL®Quartz Grip

prajmer i ashpër për sipërfaqet problematike
Është mirë ta dini
gati për përdorim
gati për përdorim
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
ECO
ECO
E mundshme në paketim
1 kg, 5 kg, 25 kg

MAXIKRIL Quartz Grip është prajmer i ashpër për sipërfaqet problematike, në bazën e lidhjeve sintetike në dispersion të ujit, i pasuruar me kuarc. Është i gatshëm për përdorim dhe përdoret për prajmerimin e sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme. Me vendosjen e MAXIKRIL Quartz Grip, arrihet përmirësimi i lidhjes te të gjithë llaçët në bazën e çimentos, gjipsit, gëlqeres si dhe bazave betonike, tullave, blloqeve betonike dhe gas-betonike etj. Është i përshtatshëm për përmirësimin e adhezionit të ngjitësit për qeramikë, masës për rrafshimin e dyshemeve dhe mureve, në sipërfaqet jo absorbuese sikurse pllakat qeramike, terrasa dhe gurët natyrorë. Sipërfaqet e trajtuara me MAXIKRIL Quartz Grip prajmerin janë të barazuara, absorbohen në mënyrë të barabartë, zvogëlohet pirja e ujit. Sipërfaqet janë dukshëm të forta, me çka arrihet pranim më i mirë i materialit në vazhdim.