ROLOGRUND®

nënshtresë e vrazhdët akrilike
Është mirë ta dini
ETA i sertifikuar
ETA i sertifikuar
razredjenje vodom
max. 10%
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
E mundshme në paketim
5 kg, 18 kg, 25 kg

ROLOGRUND është nënshtresë akrilike, me mikroarmaturë nga fibrat sintetik dhe e mbushur me rërë kuarci. Përdoret për grundimin e nënshtresës (të sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme prej betoni dhe minerale, si dhe të pllakave gips-kartoni), para se të vihen llaçet dekorativë që nuk janë me bazë silikatesh. ROLOGRUND e rritë ashpërsinë e nënshtresës gjë që mundëson ngjitjen më të mirë të materialeve përfundimtare. Prodhohet në ngjyrë të bardhë, ndërkaq mund të nuancohet në sistemin MAXIMIX.