ROLOGRUND® SN

nënshtresë e vrazhdët silikoni
Është mirë ta dini
ETA i sertifikuar
ETA i sertifikuar
razredjenje vodom
max. 10%
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Në bazë të dispersionit në ujë
Në bazë të dispersionit në ujë
Nuk bën të ngrihet
Nuk bën të ngrihet
E mundshme në paketim
5 kg, 18 kg, 25 kg

ROLOGRUND SN është një nënshtresë e vrazhdët me bazë silikoni, me mikroarmaturë nga fibrat sintetik dhe e mbushur me rërë kuarci. Përdoret për grundimin e sipërfaqeve minerale, para se të vihet llaçi dekorativ me bazë silikoni ROLOSIL SN. ROLOGRUND SN e vrazhdëson nënshtresën, përkatësisht e rritë ashpërsinë e sajë gjë që mundëson ngjitjen më të mirë të materialeve përfundimtare. Prodhohet në ngjyrë të bardhë, ndërkaq mund të nuancën në sistemin MAXIMIX.