MAXITHERM®Strong

facade thermal insulation system with XPS

MAXITHERM Strong është një sistem ETICS me stirodur (XPS-polistiren i ekstruduar). Ofron rezistencë të lartë ndaj dëmtimeve mekanike, jodepërtueshmëri të ujit dhe izolim termik. Për shkak të fortësisë dhe jodepërtueshmërisë së ujit montimi i sistemit MAXITHERM Strong rekomandohet te pjesët nën muret e shtëpive (coklat).