MAXITHERM® EPSM100

Ngjyra në pako: linjë e verdhë
Rezistenca në ngjeshje në 10% deformim: min. 100 kPa
Fortësia e paracaktuar: min. 160 kPa
Fortësia në prerje: min. 110 kPa
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ): 0,038 W/(m·K)
Difuzioni e avullit të ujit: 20 – 40 µ