MAXITHERM® EPSM120

Ngjyra në pako: linjë e zezë
Rezistenca në ngjeshje në 10% deformim: min. 120 kPa
Fortësia e paracaktuar: min. 170 kPa
Fortësia në prerje: min. 130 kPa
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ): 0,036 W/(m·K)
Difuzioni e avullit të ujit: 20 – 40 µ