MAXITHERM® EPSM150

Ngjyra në pako: dy linja të zeza
Rezistenca në ngjeshje në 10% deformim: min. 150 kPa
Fortësia e paracaktuar: min. 180 kPa
Fortësia në prerje: min. 160 kPa
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ): 0,034 W/(m·K)
Difuzioni e avullit të ujit: 20 – 40 µ