MAXITHERM® EPSM200

Ngjyra në pako: linjë e jorgovantë
Rezistenca në ngjeshje në 10% deformim: min. 200 kPa
Fortësia e paracaktuar: min. 200 kPa
Fortësia në prerje: min. 180 kPa
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ): 0,032 W/(m·K)
Difuzioni e avullit të ujit: 20–40 µ