MAXITHERM® EPSM30

Ngjyra në pako: linjë e kaltër
Rezistenca në ngjeshje në 10% deformim: min. 30 kPa
Fortësia e paracaktuar: min. 60 kPa
Fortësia në prerje: min. 70 kPa
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ): 0,047 W/(m·K)
Difuzioni e avullit të ujit: 20 – 40 µ