MAXITHERM® EPSM90

Ngjyra në pako: linjë e gjelbër
Rezistenca në ngjeshje në 10% deformim: min. 90 kPa
Fortësia e paracaktuar: min. 150 kPa
Fortësia në prerje: min. 105 kPa
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ): 0,039 W/(m·K)
Difuzioni e avullit të ujit: 20 - 40 µ