MAXITHERM® EPS MF

Ngjyra në pako: linjë e kuqe
Rezistenca në ngjeshje në 10% deformim: min. 80 kPa
Fortësia e paracaktuar: min. 140 kPa
Fortësia në prerje: min. 100 kPa
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ): 0,039 W/(m·K)
Difuzioni e avullit të ujit: 20 – 40 µ