MAXITHERM® EPSMF60

Ngjyra në pako: dy linja të kuqe
Rezistenca në ngjeshje në 10% deformim: min. 60 kPa
Fortësia e paracaktuar: min. 110 kPa
Fortësia në prerje: min. 75 kPa
Koeficienti i përçueshmërisë së nxehtësisë (λ): 0,042 W/(m·K)
Difuzioni e avullit të ujit: 20 – 40 µ