STIROMOL® Bazni

ngjitës për stiropor
Është mirë ta dini
ETA i sertifikuar
ETA i sertifikuar
CE
CE
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
razredjenje vodom
5,5–6 L / 25 kg
E mundshme në paketim
25 kg

STIROMOL Bazik është një lloj i ngjitësit ndërtimor njëkomponentësh, i krijuar nga lëndë lëdhëse hidraulike dhe sintetike, përdoret për ngjitjen e stiroporit mbi shtresa minerale.