STIROMOL® Elastic

ngjitës për lesh guri, EPS, stiropor grafit dhe rrjetëza stirodur të armaturës
Është mirë ta dini
ETA i sertifikuar
ETA i sertifikuar
CE
CE
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
razredjenje vodom
6–6,5 L / 25 kg
E mundshme në paketim
25 kg

STIROMOL Elastic është një lloj i ngjitësit të thatë njëkomponentësh tepër elastik, ndërtimor, i krijuar nga lëndë lidhëse hidraulike dhe sintetike dhe i begatuar me aditivë të veçantë. Përdoret për ngjitjen dhe mbrojtjen (armaturën) e pllakave termoizoluese: stiroporit, termosilit, stirodurit dhe leshit të gurit mbi të gjitha nënshtresat minerale.