MAXITHERM®Fiber Glass Mesh 145/160

rrjetë xhami për përforcim në sistemet ETICS

Rrjeta e qelqit MAXITHERM Fiber Glass Mesh 145/160 është rezistent ndaj alkaleve me hapje 4 x 5 mm dhe masë sipërfaqësore më të madhe se > 145 g/m², d.m.th. >160 g/m². Është i destinuar për prodhimin e shtresave të përforcuara për forcim në sistemet e fasadave MAXITHERM. Rrjeta e xhamit MAXITHERM Fiber Glass Mesh 145/160 mund të përdoret edhe në restaurimin e fasadave, pikërisht për prodhimin e shtresave për forcimin e sipërfaqeve problematike.


Rrjeta portokalli e fasadës ka një peshë prej 145 g/m², ndërkaq rrjeta e bardhë ka një peshë prej 160 g/m².