ROLOCEM®

mortier minéral décoratif
Është mirë ta dini
razredjenje vodom
7,0–7,5 L / 25 kg
CE
CE
ETA i sertifikuar
ETA i sertifikuar
Rezistent ndaj ndikimeve atmosferike
Rezistent ndaj ndikimeve atmosferike
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
E mundshme në paketim
25 kg

ROLOCEM është një tip i llaçit të thatë në bazë të çimentos dhe gëlqeres, i cili përdoret për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme të mureve, dhe si shtresë përfundimtare me rastin e punimit të fasadave termoizoluese. Mund të vihet në pllaka nga azbest-çimentoja, gjips-kartoni dhe në iver pllaka. Ngjitet mirë në nënshtresë, mundëson depërtueshmëri të mirë të avullit, fortësi dhe rezistencë në rajone të ndryshme klimatike. Është rezistent ndaj ndikimeve atmosferi dhe dhe rrezeve UV.