MAXIKOL® KP

ngjitës për parket klasik

MAXIKOL KP përdoret për ngjitjen e të gjitha llojeve të parketit klasik dhe të të gjitha parafabrikateve të drurit të formatit të imët për nënshtresat (bazat) e betonit, të drurit dhe për nënshtresat e tjera të ngjashme.

Artikuj të ngjashëm