MAXIKOL® PU 610

ngjitës 2K poliuretanik

MAXIKOL PU 610 është ngjitës i cilësisë së lartë, dykomponentësh me bazë poliuretani, filli (kiti) dhe aditivësh. Përdoret për ngjitjen e të gjitha llojeve të parketit, nënshtresave (bazave) të dyshemesë prej druri dhe laminati. Mund të vihet në nënshtresa me thithshmëri dhe jo thithshmëri, në të cilat niveli i lagështisë nuk është mbi 2%. Ngjitet mirë dhe është fleksibël, andaj mund të përdoret edhe te sistemet me ngrohje nën dysheme. 

Artikuj të ngjashëm