Ballina
ABOUT.jpgABOUT.jpg

Për ne

Rrëfimi ynë

Kompania Maxima është firmë familjare e themeluar në vitin 1990 për tregti me ngjyra. Duke parë se në treg nuk ekziston një ofertë cilësore për ngjyra të brendshme, në vitin 1994 familja mori vendim që të fillojë prodhimin e tyre. Kjo rrugë zhvillimore fillon me produktin Maxipol, i cili këtë kompani e bëri të njohur.

Fillimi ishte mjaft modest. Kapacitetet ditore ishin 5 tonë. Sot kompania Maxima ka një kapacitet prej 1000 tonë produktesh të gatshme në ditë me portofolion e produkteve me të cilat ofron zgjidhje për të gjitha punimet përfundimtare në ndërtimtari.

Rrëfimi ynë

Pasioni dhe përkushtimi

Dëshira për perfeksionimin e produkteve ekzistuese dhe përvetësimin e teknologjive të reja, përkushtimi ndaj blerësve dhe nevojave të tyre, duke besuar se cilësia është i vetmi imperativ kundrejt receptuimit, prodhimit dhe shpërndarjes së produkteve, e bënë kompaninë njërën ndër firmat më të suksesshme të këtij rajoni në fushën e prodhimit të materialit për punimet përfundimtare në ndërtimtari.

Cilësia dhe lojaliteti

Vlera më e madhe që e dallon kompaninë janë blerësit lojalë të cilët i kanë kuptuar përpjekjet dhe synimet e saj që të sigurojë raportin më të mirë ndërmjet cilësisë dhe çmimit, andaj edhe e shpërblejnë me mirëbesim këtë brend.

Ju faleminderit për këtë mirëbesim!