MAXIDECOR®Smooth Primer

glatki pokrivni osnovni premaz

MAXIDECOR Smooth Primer glatki je pokrivni osnovni premaz prije nanošenja određenih MAXIDECOR dekorativnih tehnika jer omogućava sporije sušenje ovih premaza i više vremena za njegovu obradu. Namijenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Predstavlja ekološki, disperzivni, visokopokrivni i vodoperivi premaz, na bazi akrilata, odlične paropropusnosti. Isporučuje se u bijeloj boji, a po potrebi može se nijansirati u približnu nijansu završnog sloja MAXIDECOR dekorativnog premaza.