Početna

Prijavite se za Maxima akademiju

MAXIMA Academy nije mesto, to je zajednica majstora: molera, dekoratera, fasadera, keramičara, gipsara, hidroizolatera... svih onih izvođača koji se bave materijalama za završne radove u građevinarstvu. 


To nije mesto gde promovišemo svoje materijale, već prostor u kome razgovaramo sa korisnicima naših proizvoda sa ciljem da razumemo njihove potrebe, kako bi svoje proizvode prilagodili upravo onima koji te proizvode najviše koriste. 


To je prostor u kome razmenjujemo sve informacije i najbolje prakse vezane za upotrebu naših proizvoda.