MAXITHERM®Premium

fasadni termoizolacijski sistem sa kamenom vunom

MAXITHERM Premium predstavlja vrhunski ETICS sistem s kamenom vunom. Ovaj sistem odlikuje vrhunska toplinska i zvučna izolacija objekata i visoka paropropusnost. S obzirom da je kamena vuna negorivi materijal,
ugradnjom MAXITHERM Premium fasadnog sistema osiguravate dodatnu sigurnost u slučaju požara.