HIDROMAX®505

elastický, 2k hydroizolačný, polymércemetový povlak
Je dobre vedieť
CE
CE
dvojkomponentný výrobok
dvojkomponentný výrobok
Nesmie zamrznúť
Nesmie zamrznúť
Dostupné v balení
10 (5+5) kg

HIDROMAX 505 je elastická, dvojzložková, polymércementová zmes zložená z cementu vybraných plnív, vodovzdorných a vodotesných polymérov s dodatkom aditív Je zložená zo suchej zložky A a tekutej zložky B. Ich zmiešaním vzniká pastová hmota, ktorú následne nanášame štetcom. Používa sa pri ochrane objektov pred presakovaním vlhkosti, pred prienikom vody pri nízkych tlakoch a takisto v situáciách, kde je nutné zabezpečiť vodotesnosť v prípade pozitívneho hydrostatického tlaku vody. Odporúča sa na hydroizoláciu kúpeľní, kuchýň, základových stien, pivničných a skladových priestorov, nadrží a bazénov. Využíva sa aj pri systémoch podlahového kúrenia.