HIDROMAX®Plus

hydroizolačný 1k cementovo-polymérny náter
Je dobre vedieť
CE
CE
razredjenje vodom
3,2–3,5 L / 12 kg
Dostupné v balení
12 kg

HIDROMAX Plus je 1k hmota vyrobená na báze cementu a špeciálne selektovaných agregátov, zlepšená vodoodpudzujúcimi, vodonepriepustnými polymérmi a prísadami. Zmiešaním s vodou sa získa pastovitá hmota, ktorá sa aplikuje kefou alebo kovovou murárskou lyžicou. Používa sa na ochranu betónu a stavieb pred výskytom kapilárnej vlhkosti, prieniku vody nízkym tlakom ako aj v situáciách, keď je potrebné zabezpečiť vodonepriepustnosť pri pozitívnom hydrostatickom tlaku vody. Odporúča sa na hydroizoláciu oporných stien, suterénnych a pivničných miestností, základových pásov a tankov.