MAXIMAL®

cementovo-vápenná vnútorná strojová malta

MAXIMAL Sje hotová cementovo-vápenná malta na strojové aj ručné omietanie všetkých únosných vnútorných a vonkajších povrchov stien. Môže sa používať pri všetkych typoch murovaných stien, tehál, plynobetónových prvkov, betónov a prírodného kameňa.