MAXIMAL® S

cementovo-vápenná strojová malta

MAXIMAL S je hotová cementovo-vápenná malta na strojové aj ručné omietanie všetkých únosných vnútorných a vonkajších povrchov stien. Môže sa používať pri všetkych typoch murovaných stien, tehál, plynobetónových prvkov, betónov a prírodného kameňa.