MAXIFAS®Elastic

elastomerna akrilna fasadna boja
Dobro je znati
razredjenje vodom
max. 10%
dodatno zaštićen od algi i gljivica
dodatno zaštićen od algi i gljivica
otporan na atmosferstke uticaje
otporan na atmosferstke uticaje
za spoljašnju upotrebu
za spoljašnju upotrebu
na bazi disperzije u vodi
na bazi disperzije u vodi
Ne sme smrznuti
Ne sme smrznuti
Dostupno u pakovanju
3 L, 5 L, 15 L

MAXIFAS Elastic je kvalitetna fasadna elastomerna boja na bazi akrilne disperzije. Izuzetno je elastična i može da premošćava fine pukotine. Zbog svoje elastičnosti i vodonepropusnosti, odlično je rešenje za saniranje starih fasadnih površina. Ima veliku pokrivnu moć, dobru paropropusnost, odlično prianja na podlogu. Postojana je na atmosferske uticaje i UV zračenje. Upotrebljava se za zaštitu i dekoraciju vertikalnih spoljašnjih mineralnih površina. Može se naneti na stare nosivo sposobne i dobro vezane akrilne premaze i dekorativne maltere. Ne preporučuje se za bojenje svežih, još nekarbonizovanih krečnih i krečno-cementnih površina (min. 28 dana). Proizvodi se u beloj boji i kao baza za nijansiranje na MAXIMIX sistemu.