HIDROFOB® M

silikonski fasadni zaštitni premaz
Dobro je znati
spreman za upotrebu
spreman za upotrebu
otporan na atmosferstke uticaje
otporan na atmosferstke uticaje
na bazi disperzije u vodi
na bazi disperzije u vodi
Ne sme smrznuti
Ne sme smrznuti
Dostupno u pakovanju
1 L, 18 L

HIDROFOB M je bezbojni silikonski premaz namenjen za dugogodišnju zaštitu fasadne opeke, mermera, kamena, prskanih, pikovanih fasada i sl., od atmosferskog uticaja, iscevetavanja i napada mikroorganizama. Premaz HIDROFOB M ne utiče na boju i sjaj premazanih površina.

Uputstvo za korišćenje