MAXITHERM®Fiber Glass Mesh 145/160

staklena mrežica za armiranje u ETICS sistemima

MAXITHERM Fiber Glass Mash 145/160 staklena mreža je alkalno otporna sa otvorom okna 4 x 5 mm i površinskom masom većom od > 145 g/m², odnosno > 160 g/m². Namenjena je za izradu ojačanih armirajućih slojeva u MAXITHERM fasadnim sistemima. MAXITHERM Fiber Glass Mash 145/160 staklena mreža može se koristiti i kod obnavljanja fasada, upravo za izradu armirajućih slojeva na problematičnim površinama.

Narandžasta rabic mrežica ima težinu od 145 g/m², a bela mrežica ima 160 g/m².