MAXIDECOR®Smooth Primer

glatki pokrivni prajmer

MAXIDECOR Smooth Primer je glatki pokrivni osnovni premaz koji se koristi pre nanošenja odredjenih MAXIDECOR dekorativnih tehnika jer omogućava sporije sušenje ovih premaza i daje više vremena za njegovu obradu. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina. Predstavlja ekološki, disperzioni, visokopokrivni i vodoperivi premaz, na bazi akrilata, odlične paropropusnosti. Isporučuje se u beloj boji a po potrebi može se nijansirati u približnu nijansu završnog sloja MAXIDECOR dekorativnog premaza.